Bernau - Bauhaus-Ensemble

BarnimLandkreis Barnim
16321 Bernau
Hannes-Meyer-Campus 9